Khu công nghiệp

KCN Tràng Duệ
An Dương, Hải Phòng
KCN Đình Vũ Hải Phòng
Hải An, Hải Phòng
KCN Yên Mỹ II Hưng Yên
Mỹ Hào, Hưng Yên
KCN Minh Đức Hưng Yên
Mỹ Hào, Hưng Yên
KCN Phố Nối B Hưng Yên
Yên Mỹ, Hưng Yên
KCN Phố Nối A Hưng Yên
Mỹ Hào, Hưng Yên
Khu công nghiệp Phúc Điền
Cẩm Giàng, Hải Dương
Khu Công Nghiệp Lai Cách Hải Dương
Cẩm Giàng, Hải Dương
Khu Công Nghiệp Đại An
Cẩm Giàng, Hải Dương
bottom images