Cho thuê đất khu công nghiệp | thuê đất khu công nghiệp

Sắp xếp theo 
Thông tin bất động sản Diện tích Giá Giỏ hàng
Khu Công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam

Khu Công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam

Địa điểm: , Hà Nội
3200000 m2
60 USD
Giỏ hàng
Khu công nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh, Bắc Ninh

Khu công nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh, Bắc Ninh

Địa điểm: Quế Võ, Bắc Ninh
4020000 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

Địa điểm: Tiên Du, Bắc Ninh
3500000 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Địa điểm: Yên Phong, Bắc Ninh
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Gia Bình, Bắc Ninh

Khu công nghiệp Gia Bình, Bắc Ninh

Địa điểm: Gia Bình, Bắc Ninh
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Thuận Thành II, Bắc Ninh

Khu công nghiệp Thuận Thành II, Bắc Ninh

Địa điểm: Tiên Du, Bắc Ninh
2520000 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc

Địa điểm: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Bá Thiện I, Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Bá Thiện I, Vĩnh Phúc

Địa điểm: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Bá Thiện II, Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Bá Thiện II, Vĩnh Phúc

Địa điểm: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Sơn Lôi, Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Sơn Lôi, Vĩnh Phúc

Địa điểm: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Kim Hoa, Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Kim Hoa, Vĩnh Phúc

Địa điểm: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Địa điểm: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Việt Hàn, Bắc Giang

Khu công nghiệp Việt Hàn, Bắc Giang

Địa điểm: Việt Yên, Bắc Giang
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang

Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang

Địa điểm: Việt Yên, Bắc Giang
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Sông Khê - Nội Hoàng, Bắc Giang

Khu công nghiệp Sông Khê - Nội Hoàng, Bắc Giang

Địa điểm: Yên Dũng, Bắc Giang
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang

Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang

Địa điểm: Việt Yên, Bắc Giang
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang

Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang

Địa điểm: Việt Yên, Bắc Giang
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Thuận Thành III, Bắc Ninh

Khu công nghiệp Thuận Thành III, Bắc Ninh

Địa điểm: Thuận Thành, Bắc Ninh
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp Quế Võ II, Bắc Ninh

Khu công nghiệp Quế Võ II, Bắc Ninh

Địa điểm: Quế Võ, Bắc Ninh
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Địa điểm: Từ Sơn, Bắc Ninh
0 m2 Giá thỏa thuận Giỏ hàng
...